5. bölümdə Baba və Musa Balta məhəlləsini ərəblərdən xilas etmək üçün zamanda səyahət edib, Babəki gətirmək qərarına gəlmişdilər. Baba və Musanın başına nələr gəldiyini 7. bölümdə izləyəcəksiniz. Qəhrəmanlarımız 838-ci ilə getmək üçün yola düşürlər. Ancaq, zaman maşınını düzgün istifadə edə bilmədiklərinə görə müxtəlif tarixlərə səyahət edirlər. Səyahət zamanı bir çox tarixi şəxsiyyətlərlə qarşılaşan Baba və Musa çətinliklə də olsa Babəkin dövrünə gəlib çatırlar. Həmin gün, Babəkin edam günüdür. Onlar Babəki xilas etməlidirlər.

Kateqoriyalar: Bölümlər