Baba və Musa ilə birlikdə keçmişdən gəlmiş personajlar İsmayılgilin evində yaşamağa başlayırlar. Bu hadisə ev əhli arasında gülməli mübahisələrə səbəb olur. İsmayıl və Canan münasibətində isə vəziyyət elçiliyə qədər gəlib çıxır. Eyni zamanda Cananın köhnə sevgilisi və İsmayıl arasında qarşıdurma yaranır.

? MiHome – http://mihome.az
✈ Limak.az – https://limak.az
? Maxima Mühərrik Yağları (Petrol Ofisi)

Facebook-da: https://facebook.com/baltatvshow
Instagram-da: https://instagram.com/baltatvshow
Twitter-də: https://twitter.com/baltatvshow